Tag Archives: bệnh máu nhiễm mỡ

Kinh nghiệm chữa bệnh máu nhiễm mỡ của cô Hoàng Tố Cẩm

Như đã hẹn trước, chúng tôi đến gặp cô Hoàng Tố Cẩm trú tại Long […]

Câu chuyện có thật – Cô Hà Thị Cận hết mỡ máu chỉ trong 30 ngày

Tới giao hàng cho cô Cận trong chiều muộn tại khu tập thể Thành Công, […]

Không ăn mỡ mà vẫn bị máu nhiễm mỡ

Một số người khi đi xét nghiệm thì mới được hay mình đã bị máu […]